กำหนดการโครงการ

กิจกรรม กำหนดการ
● แนะนำและเปิดตัวกิจกรรม 1 สิงหาคม 2560
● แนะนำกิจกรรมตามสถาบันต่างๆ 11 – 22 กันยายน 2560
● ปิดรับใบสมัคร 30 กันยายน 2560
● แจกโจทย์แบรนด์สินค้า/บริการ 5 ตุลาคม 2560
● ส่งผลงานรอบที่ 1 5 พฤศจิกายน 2560
● ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบที่ 1 30 พฤศจิกายน 2560
● แค้มป์บ่มเพาะ 2 ครั้ง 9 ธันวาคม และ 16 ธันวาคม 2560
● ทำกิจกรรมจริงในมหาวิทยาลัย(พร้อมเงินทุนสำหรับทำกิจกรรมทีมละ 20,000 บาท) 9 ธันวาคม 2560 – 15 มกราคม 2561
● ส่งผลงานรอบที่ 2 8 กุมภาพันธ์ 2561
● รอบชิงชนะเลิศ 2 มีนาคม 2561

 

รายละเอียดการแข่งขัน

ช่องทางสมัคร

สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “U Power Digital Idea Challenge  Season 2” ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้สมัครผ่านทาง

 1. เว็บไซต์ http://upowerdigitalideachallenge.com/download
 2. สมัครผ่านบูธประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย และส่งใบสมัครกลับมาที่
  Info-Absolute@AbsoluteAlliances.com ,Tosapon@absolutealliances.com
 3. ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://upowerdigitalideachallenge.com/download/ และส่งใบสมัครกลับมาที่
  Info-Absolute@AbsoluteAlliances.com ,Tosapon@absolutealliances.com

วิธีการทำและขั้นตอนการส่งผลงาน

 1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องส่งผลงานเป็นแผน Digital Marketing ในรูปแบบของ PowerPoint ไม่เกิน 15 สไลด์
 2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องพรีเซ้นแผน Digital Marketing ในรูปแบบของคลิปวิดิโอความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอผลงาน

วิธีการส่งผลงาน

 • ส่งผลงานมาที่ Tosapon@absolutealliances.com โดยระบุรายละเอียด ดังนี้
 • ระบุชื่อทีมมาใน หัวข้ออีเมล์
 • นำส่งแผน Digital Marketing ในรูปแบบ PowerPoint (บันทึกไฟล์งานเป็น .PDF)
 • นำส่ง ลิงค์ Youtube โดยจะต้องอัพโหลดไฟล์ Clip VDO พร้อมชื่อทีม ตามด้วย #UPower2

รอบที่ 1

คัดเลือกจากโจทย์แบรนด์ละ  12/6/3 ทีม

● การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด   15%
● ความสมบูรณ์ของแผนการตลาด   30%
● ความคิดสร้างสรรค์   30%
● แผนการตลาดที่สามารถทำได้จริง
กับกลุ่มเป้าหมาย
 
  25%

รอบที่ 2

คัดเลือกจากทุกแบรนด์เหลือ  12 ทีม/ทุกแบรนด์

● การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและตัวชี้วัด   10%
● ความสมบูรณ์ของแผนการตลาด   20%
● ความคิดสร้างสรรค์และการนำเสนอ   30%
● ผลความสำเร็จของการทำ digimarketing
+ Reality roadshow ในมหาวิทยาลัย
 
  40%

รอบชิงชนะเลิศ

เพื่อหา Thailand Winner 1-2-3

● ความสำเร็จของแผนและผลจากการ
Execute reality roadshow
  30%
● แผนงานต่อเนื่องของแคมเปญในมหาวิทยาลัย   20%
● ความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการนำเสนอ   20%
● Commercial Possibility by Sponsor
(แบรนด์จะนำแผนแคมเปญดังกล่าวไปใช้จริง)
  30%

 

รายละเอียดรางวัลสำหรับการแข่งขัน

รางวัลทุนการศึกษา โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 2

ชนะเลิศ

 • ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

รองชนะเลิศอันดับ 1

 • ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลจาก นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

 • ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE)
U Power Digital Idea Challenge