เอกสารดาวน์โหลด
ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
1
รายละเอียดโครงการและขั้นตอนการสมัคร U Power: Digital Idea Challenge
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
2
 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดแผนการตลาดโดยใช้สื่อดิจิทัล
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
3
 โจทย์การแข่งขันของ eversense
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
4
 โจทย์การแข่งขันของ SYS
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
5
 โจทย์การแข่งขันของ BluePay
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
6
 โจทย์การแข่งขันของ Yamaha
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
7
 โจทย์การแข่งขันของ Bangkok Airways
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
8
 โจทย์การแข่งขันของ rabbit
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
9
 โจทย์การแข่งขันของ Kito
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
10
 โจทย์การแข่งขันของ pan
คลิกเพื่อดาวน์โหลด